If you’re a lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) writer who is Irish or of Irish descent, we’d love to hear from you! Writers throughout the world who work in the Irish language are also encouraged to submit.

GUIDELINES

Your work should explore what it means to be Irish and LGBT.

Send us poems, short stories, plays, creative nonfiction, and memoir pieces. The work should be sent as a Word file (either .rtf or .doc, but not .docx). Reprints are welcome but please mention where they were first published when submitting.

We are open to works written in Irish.

Please include a short bio, including your experiences with the Irish language, if any.

Email all submissions to the editor Wesley J. Koster: wes.koster@gmail.com

Authors will be compensated with a copy of the anthology, which should appear in the spring of 2013.

DEADLINE: January 31, 2013.

ABOUT THE EDITOR

Wesley J. Koster is a teacher for Gaeltacht Minnesota, a community organisation for the study of the Irish Gaelic language as well as a consultant for the University of Miami for graduate studies in Gaelic. Wesley is a long-time resident of Minneapolis.

ABOUT SQUARES & REBELS

Squares & Rebels is the LGBT imprint of Handtype Press. We work primarily with LGBT writers who maintain a strong connection to the Midwest. Our first two titles are Kate Lynn Hibbard’s When We Become Weavers: Queer Female Poets on the Midwestern Experience and Raymond Luczak’s Among the Leaves: Queer Male Poets on the Midwestern Experience. [squaresandrebels.com]

GLAOCH AR AIGHNEACHTAÍ: An t-Eispéireas Éireannach LGBT

Más scríbhneoir leispiach, aerach, déghnéasach nó trasinscneach thú (LGBT), ba bhreá linn scéala a fháil uait! Spreagtar scríbhneoirí ar fud an domhain a scríobhann i nGaeilge le cur a gcuid saothar faoi bhreith freisin.

TREOIRLÍNTE

Caithfidh do chuid saothar dul i ngleic le saolta na nÉireannach LGBT.

Seol dánta, gearrscéalta, drámaí, neamhfhicsean cruthaitheach, agus píosaí cuimhní cinn isteach orainn, agus iad i bhformáid comhaid Microsoft Word (.rtf nó .doc, ach níl .docx).
Tá fáilte roimh athchlónna, ach luaigh an áit nó foilsitheoir, le do thoil, a raibh siad foilsithe sa gcéad dul síos aige, in éineacht le d’aighneachtaí.
Tá fáilte roimh saothair i nGaeilge, ar ndóigh.

Cuir beathaisnéis ghearr isteach le do thoil, agus d’eispéireas leis an nGaeilge, más ábhartha.

Seol d’aighneachtaí ar r-phost an eagarthóra, Wesley J. Koster: wes.koster@gmail.com

Cúitítear gach údar ag cóip na díolama a mbeidh sé/sí foilsithe inti. Tá sé beartaithe againn an díolaim a thabhairt isteach san earrach 2013.

SPRIOCDHÁTA: 31ú lá Eanáir, 2013.

FAOIN EAGARTHÓIR

Is múinteoir é Wesley J. Koster le Gaeltacht Minnesota, eagraíocht phobail do staidéar na Gaeilge, agus tá sé ina chomhairleoir don Ollscoil Miami do staidéar iarchéime na Gaeilge chomh maith. Is cónaitheoir fadtréimhseach é Wesley sa gcathair Minneapolis.

FAOI SQUARES & REBELS

Is inphrionta LGBT an fhoilsitheora Handtype Press é Squares & Rebels. Oibríonn muid go príomha le scríbhneoirí LGBT a choinníonn ceangal láidir leis an Midwest SAM. Is iad seo ár gcéad dhá theideal When We Become Weavers: Queer Female Poets on the Midwestern Experience ag Kate Lynn Hibbard, agus Among the Leaves: Queer Male Poets on the Midwestern Experience ag Raymond Luczak [squaresandrebels.com]Tags: , ,
  • www.amazon.com

Leave a Reply

Please fill the required box or you can’t comment at all. Please use kind words. Your e-mail address will not be published.

Gravatar is supported.

You can use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>